Минимална цена рада и нове основице за обрачун доприноса у 2022. години 

Извор: http://www.tyb-cons.com/