Олакшице за новозапослено лице које важе од 01.03.2022. године 

Извор: http://www.tyb-cons.com/