Позив електронским, ТВ и писаним медијима

Позив електронским, ТВ и писаним медијима

Позив електронским, ТВ и писаним медијима

Обавештавамо вас да  дана 25.маја у 10 часова представници два струковна удружења,

Рачуноводствене коморе Србије и Удружења Заштитник предузетника и привредника Србије,  држе конференцију за медије (на отвореном) испред Министарства финансија  у улици Адмирала Гепрата.

 

Тема је: АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА Е ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ОД СТРАНЕ РАЧУНОВОЂА И ПРИВРЕДНИКА – ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

 

С обзиром да смо имали интезивне стручне активности током 2021.г. и 2022.г., одржан велики број  стручних скупова и предавања, да смо достављали много иницијатива везано за ову важну реформу која се проводи, имали састанке у Министарству финансија тим поводом и образлагали прeдлоге, на овој конференцији за медије образложит ћемо како теку ове реформе из угла рачуновођа и пореских обвезника и даћемо одговоре на питања новинара. Као и до сада, предложићемо неке стручне предлоге који су у интересу унапређења правне сигурности у будућем раду.

 

Позивамо вас да стручно пропратите ову важну економску тему, за пореске обвезнике и државу.

Рачуноводствена комора Србије, председница удружења мр Снежана Митровић

Email racunovodstvenakomorasrbije@gmail.com

 

Удружење Заштитник привредника и предузетника Србије

Email zastitnik.mbs@gmail.com, заступница удружења,  Милена Амон